Kadry, płace, ZUS

Z zakresu kadr i płac świadczymy m.in następujące usługi:

  • prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
  • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
  • przygotowanie świadectw pracy
  • przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
  • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
  • przygotowanie deklaracji ZUS
  • przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
  • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów

W swojej pracy jesteśmy elastyczni i dopasowujemy się do potrzeb naszych klientów.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.