Księgowość

Przedsiębiorstwo Usług Finansowo – Księgowych BETA świadczy usługi w zakresie profesjonalnej obsługi księgowej firm, potrzebujących rzetelnej i niedrogiej usługi.

Dla naszych klientów:

 • Świadczymy kompleksową obsługę księgową dla każdego rodzaju firmy (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki komandytowe, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, wspólnoty mieszkaniowe, fundacje, stowarzyszenia, przedstawicielstwa zagraniczne )
 • Prowadzimy wszystkie rodzaje ksiąg, w tym Księgi Handlowe, Książki Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Rejestry VAT oraz Ewidencje księgowe zgodnie z wymogami polskiego prawa
 • Sporządzamy i dostarczamy deklaracje do urzędów skarbowych
 • Reprezentujemy Klienta w przypadku kontroli skarbowych
 • Rejestrujemy i aktualizujemy dane w odpowiednich urzędach
 • Sporządzamy sprawozdania do KRS, GUS i NBP
 • Wyprowadzamy zaległości księgowe i sprawdzamy poprzednie zapisy
 • Opracowujemy Zakładowy Plan Kont, Politykę Rachunkowości i inne procedury organizacyjno-księgowe
 • Odbieramy dokumenty od klientów (na terenie Krosna)
 • Zapewniamy raportowanie według standardów i wymagań klienta
 • Zapewniamy opiekę i konsultacje księgowe w cenie usługi
 • Tłumaczymy dokumenty księgowo-finansowe we wszystkich językach
 • Posiadamy certyfikat Ministra Finansów

 

W swojej pracy jesteśmy elastyczni i dopasowujemy się do potrzeb naszych klientów.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.